راهنمای خرید

مشتری گرامی :

در حال حاضر به دلیل شرایط کنونی جهت خرید محصولات شما می توانید با شماره تلفنهای فروشگاه و هماهنگی

با آقای سعید صابری اقدام فرمائید .

تلفنها تماس 6240026 -0311

                  6276150 -0311

فاکس         6251454 -0311

شماره حساب بانک ملت شعبه چهارراه حکیم نظامی 1880170577 بنام محسن مستشار

شماره شبا بانک ملت شعبه چهارراه حکیم نظامی 910120020000001880170577 بنام محسن مستشار

شماره کارت بانک ملت شعبه چهارراه حکیم نظامی 0167 4130 3372 6104 بنام محسن مستشار